Het nieuwe jaar luiden we meteen in met een mooi project. We hebben een compacte unit voor het behandelen van koelwater geleverd kompleet met opslagtank en het SIKB-7800 tank-installatiecertificaat voor de Zwavelzuurdosering. Nauwkeuriger meten en veiliger doseren worden steeds belangrijkere items. Het milieu wordt daardoor minder belast en er is meer continuiteit in waterkwaliteit Daarbij beperk je met een veilige installatie de kans op ongevallen. Chemflow assisteert en adviseert u daar graag bij.